Menü Bezárás

Jogi nyilatkozatok

Az alábbiakban összegyűjtöttük a weboldallal kapcsolatos jogi tudnivalókat. Ha egy konkrét nyilatkozat érdekel, kattints az alábbi linkek egyikére:

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT | SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT | ÜZEMELTETŐ JOGI NYILATKOZATA

AZ ÜZEMELTETŐ JOGI NYILATKOZATA

Örülünk, hogy ránk találtál! A weboldal oldalainak megnyitásával (böngészésével) úgy vesszük, hogy maradéktalanul, feltételek nélkül elfogadod az oldal használatához kapcsolódó alábbi szabályokat. Amennyiben az alábbiak bármely részével nem értenél egyet, úgy kérjük weboldalunk böngészése előtt vedd fel velünk a kapcsolatot.

Az oldal teljes terjedelmét szerzői jog védi, a szerzői jogi nyilatkozat teljes szövegéhez kattints ide: SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT.

A Weboldal használatát, böngészését, valamint a Weboldalon található vagy a felhasználók által megrendelt letölthető tartalmak letöltését Felhasználók saját felelőségükre végzik. A Felhasználó számítástechnikai vagy mobileszközeiben az oldal használata, böngészése közben ért – közvetett vagy közvetlen – károkért a Weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítési kötelezettség ezért az üzemeltetetőt nem terheli.

A) ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 • Adatkezelő neve: Horváth Ferenc EV
 • Adatkezelő székhelye: 1171 Budapest, Csengés u. 4.
 • Adatkezelő e-mail címe: iroda@minivaros.hu
 • Weboldal: www.minivaros.hu
 • Adatkezelő e-mail címe: iroda(kukac)minivaros(pont)hu
 • Adatkezelő adószáma: 67702620-1-42
 • Adatkezelő nyilvántartási szám: 50626300

A weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény (Infotv) valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezései alapján jelen weboldal (www.minivaros.hu) vonatkozásában az alábbi adatkezeléseket végzi:

Előfizetéssel, megrendeléssel és számlázással összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: a látogatók által, a weboldalon található termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseinek teljesítése, valamint az ezekkel kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése (számlázás).
 • Az adatkezelés jogalapja: a megrendelő önkéntes hozzájárulása, valamint a megadott adatok alapán elkészített számlák tárolására vonatkozó jogszabály (Számviteli törvény)
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a számviteli bizonylatok esetében a törvény által meghatározott minimum 8 év.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozók, adattárolók:
 • Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhelye:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, telefon: +36 1 700 4140, web: http://tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu)
 • Számlázóprogramot biztosító alvállalkozó: A Billingo Online Számlázó üzemeltetője a Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Regisztrációval összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: a látogatókat, megrendelőket segítő szolgáltatások nyújtása, a kényelmesebb honlap használat érdekében, különösképpen az előfizetők zárt oldalhoz való hozzáférése
 • Az adatkezelés jogalapja: a látogatók, megrendelők önkéntes hozzájárulása
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a regisztráló hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló:
 • Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhelye:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, telefon: +36 1 700 4140, web: http://tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu)

Hírlevélküldéssel összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: feliratkozók gyűjtése, a regisztrálóknak információk, marketing ajánlatok küldése e-mail-en
 • Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozók önkéntes hozzájárulása.
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a feliratkozók hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló: MailChimp
  Attn. Privacy Officer
  privacy@mailchimp.com
  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA

A bankkártyával történő fizetéssel összefüggő adatok kezelése

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban a weboldal nem kezel személyes adatot. Bankkártyás fizetés választása esetén a weboldal automatikusan átirányítja Felhasználót a Barion bankkártyaelfogadó oldalára, ahol Felhasználó – az online fizetéshez szükséges adatok megadását követően – biztonságosan kifizetheti megrendelésének ellenértékét. A megadott adatokat a Barion Payment Zrt kezeli, azokhoz a weboldal nem férhet hozzá.

A Barion Payment Zrt adatai:

 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Közösségi adószám: HU25353192
 • Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
 • Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 2535

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatot adatkezelési kérdésekkel Felhasználók a Barion Payment Zrt alábbi elérhetőségéhez fordulhatnak:

dr. Noszlopi Botond
adatvédelmi felelős
Barion Payment Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5
E-mail: adatvedelem@barion.com

Weboldal használatával összefüggő adatok kezelése (Cookie-k)

A “sütik” (un. Cookie) a rendszer által a látogatók számítógépére küldött, ott elmentett adatcsomag, melyet a látogató böngészője elment. Ez a kód a látogatók személyes beazonosítására nem alkalmas, kizárólag a számítógépének felismerését szolgálja, hogy a látogató által kezdeményezet müveletek a weboldalunkon végrehajtódjanak, illetve hogy a látogató – személyének beazonosítása nélkül történő – weboldalon tett viselkedését monitorozza. Ez segít a weboldal üzemeltetőjének az oldal fejlesztésében. A “sütik” nem tárolnak semmilyen személyes adatot, még nevet, vagy e-mail címet sem.

 • Az adatkezelés célja: a megrendeléshez, előfizetéshez szükséges funkciók működésének segítése, illetve a látogatók beazonosítás nélküli viselkedésének monitorozása a weboldal funkcióinak, tartalmának fejlesztése érdekében
 • Az adatkezelés jogalapja: a láőtogatók egyértelmű ráutaló magatartása.
 • Kezelt adatok köre: az adatkezelés anonim módon történik, az alapján magánszemélyek nem beazonosíthatók
 • Az adatkezelés időtartama: a Cookie-kat a látogatók számítógépe tárolja, azt a látogatók bármikor törölni tudják a böngésző Beállítások menüpontjában.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló: Google, Facebook

Az Adatkezelő adatkezelését szabályozó jogszabályok, adatkezelésének törvényi háttere

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről

Adatbiztonság

Adatkezelő kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, valamint az Adatfeldolgozók felé ugyanilyen elvárást tanúsít. Kijelenti továbbá, hogy a fentiekben megadott Adatfeldolgozókon túlmenően személyes adatot harmadik félnek nem ad ki – kivétel ez alól a törvényben meghatározott, hivatalos hatóság által benyújtott igények.

Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatvédelmi incidens a tudomására jut, arról haladéktalanul értesíti a Felhasználókat valamint az illetékes hatóságot.

Felhasználóknak, mint a személyes adatok tulajdonosának joga van

 • az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megismeréséhez,
 • a megadott személyes adatainak módosításához,
 • a megadott személyes adatainak törléséhez,
 • a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tiltakozáshoz,
 • a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz benyújtásához.

Az adatkezelő a felhasználók fenti jogait biztosítja, ezekre irányuló kéréseit – a hatályos jogszabályok előírásai alapján – haladéktalanul teljesíti, kivéve, ha annak lehetőségét a hatályos jogszabályok nem engedik. Felhasználók személyes adataikkal kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, kéréseiket az alábbi e-mail címre küldött levelükkel jelezhetik az Adatkezelőnek: iroda@minivaros.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszok ügyintézése

Amennyiben felhasználók adataik kezelésével kapcsolatosan nem kapnak kielégítő tájékoztatást kérdéseikre, panaszaikra, úgy ügyükben panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Jelen Adatkezelési nyilatkozat a webböngésző “Nyomtatás” funkciójával bármikor kinyomtatható vagy elmenthető.

B) SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

FIGYELEM! Az oldalon letölthető ingyenes és fizetős makettek, szerzői jogi védelem alatt állnak! Nagyon sok munka van benne, ezért ha valamelyik barátodnak, ismerősödnek megtetszik, kérlek, NE KÜLDD EL ÉS NE MÁSOLD LE neki, inkább oszd meg vele a weboldal elérhetőségét, ahol Ő is hozzájuthat saját példányához. Köszönjük!!!

Én sem szeretem a jogi szövegeket, de alkotóként és családfenntartóként mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy az általam sok munkával, hosszú idő alatt elkészített terveket, rajzokat, termékeket illetéktelenül és illegálisan ne használják. Remélem megérted. Becsületes vásárlóként Téged nem érintenek a lentiek.

A szerzői jogról, és az általunk készített tartalom szerzői jogi védelméről részletesen az alábbi nyilatkozatban olvashatsz.

Jelen weblap böngészésével a felhasznál hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Horváth Ferenc egyéni vállalkozó szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak engedély nélküli másolásához és üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hasárkörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

1. Szerzői jogi alapfogalmak

Weboldal: jelen Nyilatkozat a minivaros.hu weboldalra vonatkozik.
Tartalom: a Weboldalon található szöveges és nem szöveges tartalmak, beleértve a weboldal szövegét és az ingyenes vagy fizetős letölthető tartalmakat, dokumentumokat.
Jogtulajdonos: a Weboldalon található Tartalom szerzői jogtulajdonosa Horváth Ferenc
Üzemeltető: a Weboldalt Horváth Ferenc egyéni vállalkozó üzemelteti.

A weboldalon található Tartalom a Jogtulajdonos szellemi terméke, melyet szerzői jog illet meg. Ennek értelmében a Tartalom szerzői, vagyoni és felhasználói jogai kizárólag a Jogtulajdonos tulajdonai, azokról kizárólag a Jogtulajdonos rendelkezhet.

2. A szerzői jog megsértése, jogsértés esetén fizetendő kötbér

Jelen Weboldalon MINDEN Tartalom Szerzői joggal védett! A felhasználó az oldal használatával elfogadja jelen nyilatkozatot.

Tilos az oldalon található szöveges tartalom másolása, nagy terjedelmű közlése, idézése bármilyen formában, legyen az offline (pl. nyomtatott sajtó, szórólap, könyv vagy bármely nyomtatott médium, kiadvány) vagy online (weboldal, blog, webáruház, vagy bármilyen interneten elérhető, letölthető) megjelenés.

Kizárólag a szöveges tartalom részleges idézése maximum 1000 karakter terjedelemben (szóközökkel) megengedett, ennek feltételei:

 • az idézett szövegnél feltüntetésre kerül a jogtulajdonos (© Aldor Media Bt.) valamint a weboldal (www.minivaros.hu),
 • az idézés tényéről írásos bejelentést tesznek az iroda(kukac)minivaros.hu weboldalon, megadva az idézést tartalmazó oldal pontos URL-jét, linkjét.

Felhasználók az oldal használatával, böngészésével tudomásul veszik és elfogadják, hogy amennyiben a Weboldal tartalmát harmadik személy honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 20 000.- Forint + Áfa összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel 1000 karakternél, vagy letölthető tartalom esetében 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket, tartalmunkat. A tartalom jogtalan, illegális átvételével a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Az engedély nélküli másolás bizonyítására az átvételről közjegyzői tartalomtanúsítás készül, mely közokíratnak minősül, így a bíróságon bizonyító erejű. A közjegyzői tartalomtanúsítás költségét a kötbérrel együtt áthárítjuk a jogtalan felhasználóra.

3. Letölthető dokumentumok egyedi azonosítója

A weboldalon letölthető (ingyenes és fizetős) tartalmak is elérhetők, melyek elektronikus formátumban (PDF) tölthetők le.
Ezen dokumentumok jelentős része ún. Egyedi digitális azonosítóval vannak ellátva. Így minden egyes ilyen letöltött dokumentum beazonosítható, különböző, egyedileg generált kódot kap, mely bekerül a letöltött dokumentum kódjába. Ez a kód semmilyen módon nem befolyásolja vagy korlátozza a letöltött dokumentum használhatóságát, olvashatóságát, megjelenítését.
Amennyiben engedély nélküli, jogsértő megosztásról szerzünk tudomást, ezen egyedi digitális azonosító alapján visszakereshetővé válik, hogy mely felhasználó volt az engedély nélküli másolat forrása. Az engedély nélküli másolás miatti kártérítési igényünket ezen felhasználóval szemben fogjuk érvényesíteni.

Amennyiben fenti nyilatkozat bármely pontjával kapcsolatban kérdés vagy észrevétel merülne fel, kérjük írj a “Kapcsolat” menüpontnál található elérhetőségeink egyikére.

©2018. Miniváros.hu by Horváth Ferenc | Minden jog fenntartva! | www.minivaros.hu